Kommer til å etablere friskole

Dersom flertallet i kommunestyret sier nei til oppvekstsenter vest for Straumen, etableres det friskole.

FRISKOLE: Dersom det blir flertall mot nytt oppvekstsenter vest for Straumen etableres det friskole, fastslår Mona Wågan og Ivar Wang. 

Nyheter

– Enkelte politikere har visstnok uttalt at friskole-trusselen bare er løskrutt. Vi er en gruppe foreldre som absolutt har til hensikt å gjøre den teorien til skamme, sier Mona Wågan og Ivar Wang.

Ingen protest

Duoen framhever at en friskole kommer som et alternativ og ikke som en hevn, reaksjon eller protest på politikeres avgjørelser.

– Furting tar energi, mens inspirasjon og glede rundt nyskaping gir energi. Vi kan garantere at det vil bli en demokratisk og åpen prosess i det videre arbeidet. Og selvsagt vil det komme mer informasjon om videre prosess dersom oppvekstsenteret faller. Hvis noen mener at en friskole går imot prinsippet om fulldelte skoler, så er det viktig for oss å påpeke at fådelt/fulldelt-tema er noe som vedrører pedagogikk i offentlig skole. En friskole vil ha annen pedagogikk der temaet ikke er aktuelt. Ett eksempel på det er aldersblandet pedagogikk, sier Wågan.

Flertall for privatskole

De to forteller at FAU Utøy utførte en anonym spørreundersøkelse blant foreldre på et storforeldremøte i november 2018. Oppmøte og svarprosent var crundt 75 prosent av foreldrene til barn ved Utøy Barnehage og Utøy skole. Spørsmålet som ble stilt var dette: «Dersom nytt oppvekstsenter vest for Straumen ikke blir en realitet, hvor vil dere foreldre helst sende barna på skole?»

– Svaret ble 41 barn til privatskole, 19 barn til Sakshaug og fem barn til Mosvik. Det må selvsagt understrekes at vi ikke kan konkludere rundt undersøkelsen, men den viser en vilje og retning. Også i Lyngstad krets ble det utført en slik undersøkelse i samme tidsrom, men med adskillig lavere tall for friskole. Ifølge Ragnar Ørdal er det nå sterkt økende stemning for friskole også i Lyngstad skolekrets, sier de to representantene.

Informasjonsmøte

Wang sier at det planlegges et informasjonsmøte omkring etablering av friskole. Møtet blir på Øynheim i uke 13, trolig onsdag 27. mars.

– Planen er å få med folk fra Snåsa Montessori og Rennebu Enspire, samt Crux Rostad Skole. Det er meningen at disse skal få presentere pedagogisk modell, og fortelle om skolene sine. Vi regner med at mange har spørsmål. Utfordringen med Montessori er å skaffe pedagogisk personell, Enspire stiller ikke spesielle krav til ekstra lærerutdanning. Det som er interessant i denne saken er at de sosialistiske partiene i kommunestyret, som tradisjonelt er imot privatisering, nå legger til rette for det. Det er nok en stor overraskelse for mange, sier han.

Til Rostad?

Han tilføyer at hvor skolen skal lokaliseres knapt er diskutert.

– Vil kommunen blokkere så blokkerer den ... Før jul hadde vi møte med rektor og styreleder på Rostad. De er veldig positive til å se på en løsning. Og den løsningen er etter vårt skjønn en veldig lav frukt. De har god kompetanse på skole og barn, ser synergier i å få inn flere barn, har en velfungerende administrasjon, god organisasjon, pen beliggenhet, og vilje til å bygge det som måtte trenges av fasiliteter med mer. Vi ser optimistisk inn i framtiden, avslutter Wågan og Wang.