Onsdag arrangeres folkemøte om Straumen

Førstkommende onsdag er det folkemøte i rådhuset der utvikling av Straumen sentrum blir et sentralt tema.

TEAM: Ett tema som det orienteres om i folkemøtet er vedlikeholdet av Klokkarstu og om framtidig bruk av bygget, sier prosjektleder Per Reidar Næss (t.v.) og næringssjef Trygve Wannebo. 

Nyheter

– Det primære i møtet blir utvikling av Straumen sentrum. Her vil vi presentere resultatet av spørreundersøkelsen om bolyst og vi vil også presentere tiltak som kan bidra nettopp til det, sier Per Reidar Næss, som har vært prosjektleder for undersøkelsen.

Kulturminneplanen

Han forteller at det i møtet også vil bli en presentasjon av kommunens Kulturminneplan. Deretter skal en representant for Bylivsenteret fortelle om erfaringer fra satsing på – og utvikling av – tettesteder.

– Her får vi presentert eksempler på hvordan man kan lykkes med stedsutvikling. Det vil så utvilsomt være nyttig for oss i Inderøy å ta med oss videre. Representanten vil også komme med sine kommentarer til spørreundersøkelsen og til kulturminneplanen, sier Næss.

Klokkarstu

Næringssjef i Inderøy kommune, Trygve Wannebo, sier at det i møtet også blir en presentasjon av arbeidene som er gjort med Klokkarstu.

– Én representant fra dem som har stått for oppgaven kommer og orienterer. I tillegg vil de nye leietakerne i Klokkarstu presentere sine planer for bruken av bygget. Til sist i møtet har vi invitert Sund folkehøgskole til å komme for å si litt om sin nye linje «Håndverk – gjenbruk og tradisjon». Nå er det bare å håpe at flest mulig tar seg tid til å komme i møtet, avslutter han.