Flertall for oppvekstsenter vest

Inderøy kommunestyre vedtok i dag med 16 mot 15 stemmer å gå inn for at det bygges nytt oppvekstsenter vest i Inderøy.

AVSTEMNING: Her stemmer kommunestyret for ny oppvekststruktur. 

FORNØYDE: Fornøyde fjes på tilhørerbenken da det blir klart at det blir flertall i kommunestyret for oppvekstsenter. 

Nyheter

Forslaget, som var fremmet av Sp og KrF, betyr at skolene i Lyngstad, Mosvik og Utøy legges ned og at det bygges nytt oppvekstsenter vest – enten på Utøy eller Lyngstad. Barnehagen i Mosvik beholdes, mens barnehagene i Utøy og Lyngstad krets flyttes til det nye oppvekstsenteret. Hvor det nye oppvekstsenteret skal plasseres er ikke avgjort.

Stor usikkerhet

Kommunestyret hadde to alternativer å velge mellom. Før avstemningen hersket det stor usikkerhet om hvilket av dem som skulle få flertall. H, V og Aps hadde nemlig et fellesforslag der essensen er at Mosvik skole skal bestå med dagens kapasitet og at skolene i Utøy og Lyngstad legges ned. Elevene fra Utøy og Lyngstad bestemmer selv hvilken skole de skal gå på – enten det er Sakshaug, Mosvik eller Sandvollan. Samtidig beholdes barnehagene i de tre kretsene.

Ikke som tenkt

Den siste tiden har det ligget i kortene at forslaget fra Ap, H og V ville få flertall. Bakgrunnen for dette har vært at to av Sps 15 kommunestyrerepresentanter har sagt at de ville stemme for forslaget sammen med 12 representantene fra det tre forslagstillerpartiene, pluss SVs to representanter og partiløse Anders Hals. Det ville til sammen gi forslaget et flertall på 17 mot 14 i kommunestyret. Mindretallet ville da bestått av 13 representanter fra Sp og én fra KrF – til sammen 14.

Endret standpunkt

Sånn gikk det ikke. I møtet stemte nemlig Sps Johanne Kjølstad Røflo for forslaget fra Sp og KrF. Det samme gjorde Anders Hals. Dermed fikk oppvekstalternativet 16 stemmer og flertall blant kommunestyrets 31 representanter. For de aller fleste som har fulgt denne saken er det en rimelig stor overraskelse.

I møtet fortalte Hals grunnen til at han hadde skiftet standpunkt siden saken ble behandlet i Hovedutvalg Folk tidligere denne måneden.

0-alternativet

– Mitt utgangspunkt har vært det såkalte 0-alternativet – at samtlige grendeskoler skal bestå. Når det ikke var noe alternativ gikk jeg inn for at Mosvik skole skal bestå helt til jeg så siste setning i forslaget fra V, H og Ap. Her står det nemlig at dette innebærer at satsingen i framtiden skal skjer på Sakshaug. Det betyr kort og konsist at Mosvik skole ikke gis muligheten til å leve særlig lenge. Det er ingen distriktssatsing. Derfor bestemte jeg meg for ikke å gå for det. Da er det et langt bedre alternativ med oppvekstsenter vest, sier han.