Gledestårer for oppvekstsenter vest

FAU på Utøy og Lyngstad har lagt ned år med hardt arbeid i utredning av nytt oppvekstsenter vest. Det fikk de betalt for da det ble flertallet i dagens kommunestyre – med knappest mulig margin.

GLEDE: Fra v. FAU-representantene Ragnar Johansen Ørdal, Hilde Farbu og Morten Vegard Tiller kunne juble over dagens utfall av kommunestyremøtet, men de innrømmer det var uventet. 

FORNØYDE: Fra v. Tonje Westerhus og Synne Vang fulgte kommunestyremøtet, og begge er veldig godt fornøyd med dagens resultat. De mener at et oppvekstsenter vest vil styrke grendene i framtida. 

Nyheter

– Vi trodde ikke på dette utfallet på forhånd, men det er jo så flott, smiler Ragnar Johansen Ørdal fra Utøy FAU. Etter et fire timers langt og nervepirrende kommunestyremøte fikk endelig spenningen utløp, og han og flere til kunne juble for resultatet.

Ung begeistring

– Nå er jeg sjeleglad. Dette har jo absolutt alt å bety for bygda. Det er jo faktisk barna våre det gjelder for i framtida, sier Tonje Westerhus fra Utøy, og venninne Synne Vang fra Kjerknesvågen nikker enig. Begge har fulgt kommunestyremøtet denne dagen, nettopp fordi de bryr seg om hva som skal skje med hjembygda deres.

– Det ble litt langvarig, men det var så absolutt verdt det, blunker de.

– Det ble det utfallet jeg håpet, så nå er jeg sikker på at jeg skal bosette meg på Inderøy når jeg blir voksen, sier Tonje med overbevisning.

Hardt arbeid ga resultater

Representantene fra FAU på Utøy og Lyngstad har jobbet i tre år med planer for oppvekstsenter vest. De har brukt dager og kvelder, og ufattelig mange arbeidstimer har blitt lagt ned.

– I årsverk er vi vel snart en liten bedrift, sier Hilde muntert. Men nå synes hun at de så absolutt har fått lønn for strevet.

– Jeg håper vi nå skal greie å stå sammen om det nye oppvekstsenteret. Alle tre kretsene fra henholdsvis Utøy, Mosvik og Lyngstad skal starte på nytt, og det ser vi fram til, sier Hilde Farbu, leder i FAU på Lyngstad. Hun tørket gledestårer, og det samme gjorde mange av de andre foreldre som satt i salen.

Best for flest

– Nå får alle de tre kretsene samme tilbudet. Vi har alltid hevdet «best for flest», og det er noe vi oppriktig har ment hele veien, sier Morten Vegard Tiller fra Lyngstad. Han håper og tror at det nye oppvekstsenteret vest i kommunen kan bli en forlengelse av AKSET oppvekstsenter, som et bærekraftig strå.

Når det gjelder økonomi, så er trekløveret overbevist om at valgte alternativ med oppvekstsenter vest vil bli den billigste løsningen for kommunen på sikt.

– Det må jo være kostnadsmessig effektivt å samle tre skoler og to barnehager i ett og samme bygg. Dessuten vil det å bygge et helt nytt bygg være mer forutsigbart enn flere utbygginger på andre skoler. For barna vil det jo også bli en stor fordel bygningsmessig. Nå får de flytte inn i et helt nytt bygg i motsetning til om Sakshaug skole skulle bygges ut. Da hadde de fått skolehverdagen sin på en byggeplass i en lang periode, sier de.

Ingen vinnere eller tapere

Når det gjelder den eksakte plasseringen av det nye senteret, så er de ikke så opptatt av det, bortsett fra at det må tas hensyn til nærskoleprinsippet for alle de tre grendene.

– En annen kjempefordel er at vi nå vil få et oppvekstsenter med store, fine uteområder. Barnehage og skole blir i lag, og vi får gode overgangsfaser for barna, sier de. Nå håper de partiene vil stå sammen i den videre prosessen etter at vedtaket om nytt oppvekstsenter nå er gjort.

– Her er ingen vinnere og ingen tapere. Vi har derimot en unik mulighet til å etablere noe nytt og bra for våre barn, sier de, fornøyde og en smule utladet etter dagens følelsesmessige påkjenning.