Markerer aktivitetsdagen

Også i Inderøy markeres Verdens Aktivitetsdag 10. mai med tur i Straumen-området.

TURKLARE: Fire som inviterer til aktivitetstur i Straumen-området er fra venstre Maria Aune (Frisklivssentralen), Kari Øyen (Ringstu), Per Reidar Næss (Sentrumsutvikling Straumen) og Anne Kjersti Bakstad (Frivillig Inderøy).  

Nyheter

Verdens Aktivitetsdag markeres hvert år på nevnte dato og har fokus på hvordan fysisk aktivitet er positivt for helsa vår og hvordan vi kan bidra til økt aktivitet.