Kulturprisen til Torberg Værdal

Nylig mottok Torberg Værdal Kongens Fortjenstmedalje. Nå tildeles han Inderøy kommunes Kulturpris for 2019.

KULTURPRISVINNER: Torberg Værdal tildeles Inderøy kommunes Kulturpris 2019. (Arkivfoto: Elfi Leinan) 

Nyheter

Dette er juryens begrunnelse for pristildelingen:

Inderøy kommunes kulturpris for 2019 ble i hovedutvalg Folk 04.06.19, vedtatt tildelt Torberg Magnar Værdal.

Inderøy kommunes kulturpris er en æresbevisning som gis for spesielle ferdigheter innenfor det utvidede kulturbegrepet eller for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i Inderøy.

Torberg Magnar Værdal er en kontinuitetsbærer med en egenevne til å inspirere andre. Med sin positive og inkluderende holdning bidrar han til gode sosiale miljøer der han ferdes.

Han er målrettet og får andre til å delta og få eierskap til prosjektene han deltar i. Torberg er en ungdommelig 79-åring som fortsatt er like aktiv og er et forbilde for andre.

Den usedvanlig store uegennyttige og ulønnede innsatsen Torberg Magnar Værdal har utført og fortsatt utfører – både i og utenfor organisert virksomhet er til glede og nytte for sine medmennesker.

Det som særpreger Torberg, er det smittende gode humøret og den positive og løsningsorienterte holdningen han går løs på utfordringene med.

Torberg har satt sitt preg på Musikklaget Laat gjennom et langt liv. Han har vært aktiv janitsjarmusiker i over 65 år og var leder i Musikklaget Laat de siste 2 årene, inntil han i februar fikk avløsning.

Han har også vært aktiv utøvende medlem i Musikklaget Lurlåt på Sandvollan og er fortsatt med der.

Spesielt må det nevnes at Torberg er en pådriver for et nærmere samarbeide mellom korpsene i kommunen, noe som har resultert i flere felles opptredener som hadde vært vanskelig å gjennomføre for et enkelt korps.

Torberg har også vært en pådriver i en rekke nærmiljøtiltak som fremmer friluftsliv og folkehelse. En rekke arrangementer og aktiviteter i Inderøy er tuftet på dugnadsinnsats. Her har Torberg Magnar Værdal alltid vært i fremste rekke.

På dette grunnlag ble Torberg Magnar Værdal tildelt Inderøy kommunes Kulturpris for 2019.