SV vil ha økt barnetrygd

SV vil øke barnetrygden for å bekjempe fattigdommen.

ØKT BARNETRYGD: SV-leder Audun Lysbakken og SVs ordførerkandidat i Inderøy, Siv Furunes, vil øke barnetrygden betraktelig. – Det er den beste måten å løfte de fattige ut av fattigdommen på, sier de to. 

Nyheter

Samtidig er partiet opptatt av at barnetrygden ikke skal inngå som inntekt for familier som mottar sosialhjelp. I mange kommuner regnes barnetrygden inn i månedsinntekten når det søkes om sosialhjelp. Inderøy er én av kommunene som gjør det. Det betyr at familier som mottar sosialhjelp får mindre å rutte med. SV vil ha slutt på dette. Samtidig vil partiet ha en markant økning av barnetrygden.