– Nødvendig med gatelys

Marthe Kverkild Roel krever at skoleveien mellom Hylla og Røra skole får gatelys. – Unger har krav på en trygg skolevei, sier hun.

GATELYS: – Her på denne skoleveien vil vi ha gatelys, sier Marthe Kverkild Roel sammen med barna Marie og Mathias. 

Nyheter

Ved skolestart nå i høst har hun to unger som går strekningen. Hun sier at skoleveien er helt ok når det er dagslys, men at situasjonen blir en helt annen når det blir mørkt både ved skolestart og skoleslutt.