Temakafé om flyktningguide

Når man som liten kommer til et ukjent og fremmed land er det veldig kjekt å få utdelt et par reservebesteforeldre. Det kan søstrene Ibrahim fra Sudan skrive under på.

VINN/VINN: Både ekteparet Solberg og familien fra Sudan har hatt glede og nytte av ordningen med reservebesteforeldre. Fra v: Geir Solberg med Tanweer (10), Khadiga, Maren H. Knudsen fra Røde Kors, Brit Solberg med Tahagud (7) og Babikir med Fatima (4). Familien passet også vesle Mariyam den dagen. 

Nyheter

Adam Babikir fra Sudan kom til Inderøy som flyktning i desember 2013. I februar året etter fikk han kona Aboh Khadiga og de tre døtrene Tanweer (10), Tahagud (7) og Fatima (4) hit.