Oppgradering av veier er i gang

Nå starter Statens vegvesen med oppgradering av veien fra Tømte til Oxaal, og fra Skjemstadaunet til Hembre. Noe venting og eventuelt omkjøring kan inntreffe mens arbeidet pågår.

I GANG: Arbeidet med å rense grøfter på strekningen er allerede godt i gang konstaterer fra v. prosjektansvarlig for SVV Arnt Tore Lustad og maskinfører Tommy Evenstad hos FS Maskin AS. 

Nyheter

Veiarbeidet som skal foregå er i regi av Statens vegvesen (SVV), fornyelse og vedlikeholds-seksjonen i Trøndelag, og det utføres av entreprenør FS Maskin AS.