Entreprenøren har nå satt opp leskuret, og det fargerike fallunderlaget er lagt ut. Framover vil de fortsette med å montere apparater før de fyller inn sand i kunstgresset. Det skal settes mer kantsteiner og lages en asfaltert gangsti opp til apparatene. Langs stien og rundt anlegget skal det plantes bærbusker og frukttrær. I tillegg til trampoliner, balanseband og trimutstyr med mer, vil det komme en TAG-park sentralt i anlegget.

Ungdomsmedvirkning

I tillegg til store byggeprosjekter i kommunen, har vi også hatt et løft på ungdomsmedvirkning de siste årene. Gjennom flere prosjekter og satsinger har inderøyungdom bidratt i spørreundersøkelser, dialogmøter, kreative gruppearbeid, og ikke minst i realisering av nye tilbud for og med ungdom.

Møteplasser har pekt seg ut som et stort behov, og ikke minst møteplasser ute – hvor ungdom har lyst til å møtes, og føler seg velkommen. De ønsker seg også varierte muligheter til fysisk aktivitet, ikke bare innafor organisert idrett. I skolehverdagen ønsker de mer praktisk estetisk læring, for enda mer variasjon og mestring for alle.

Elevrådet ved Inderøy ungdomsskole har vært involvert i utarbeiding av plan for uteområdet siden arbeidet begynte høsten 2020. Vi vet at tre år er lang tid for en ungdomsskoleelev, og at de som har vært mest involvert ikke er elever der når anlegget står ferdig i sommer. Disse kullene fortjener derfor en ekstra takk for sine bidrag til at elever som kommer etter får et bedre uteområde!

Uteområdet som læringsarena

Det nye uteområdet ved Inderøy ungdomsskole skulle kunne imøtekomme flere identifiserte behov. Området vil inneholde sittegrupper under tak, det vil ha elementer som innbyr til leik og fysisk aktivitet både i skoletid og på fritida, og det vil kunne være et inspirerende uterom for undervisning og læring.

Arkitektene har latt seg inspirere av matematikeren Fibonacci, som bl.a. er kjent for Fibonaccispiralen, og hvordan fibonaccitallene dukker opp på de merkeligste steder – i naturen, i kunsten (jf. gylne snitt) – og nå utenfor Inderøy ungdomsskole.