Oi – omstilling i dag, også

Pål Stavrum

Pål Stavrum Foto:

Av

Kontinuerlig omstilling er nøkkelordet for all næringsvirksomhet i tida framover. Du havner lengre og lengre bak i køa hvis du ikke har evne og vilje til å omstille bedriften. Det kan være en nesten umerkelig prosess, men den skjer.

DEL

MENINGER Derfor står næringslivet i Inderøy kommune ved et veiskille i dag. Og i morgen, og neste dag. Vi står ved veiskillet hver eneste dag, og må velge retningen videre. Spør du meg, er det dette som er spennende og gir mening til å drive og utvikle en bedrift.

Akkurat nå oppleves veiskillet kaotisk – midt i en pandemi av et kaliber vi ikke har opplevd maken til på 100 år. Men omstilling er minst like viktig i denne situasjonen. Å bli handlingslammet er et dårlig alternativ, uansett hvor krevende bedriftshverdagen er.

Akkurat når jeg skriver dette, hører jeg på en gjennomgang av ordningen for regional omstilling, som tradisjonelt er rettet mot enkeltkommuner der det lokale næringslivet generelt sliter. Nå kan det være aktuelt å se på hvordan ordningen kan brukes for enkeltbransjer som er ekstra utsatt i pandemitida, hører jeg. Ikke dumt.

Hovedpoenget mitt er likevel at omstilling må skje kontinuerlig – før det siste toget har forlatt perrongen.

David og Goliat

En av de mest kjente fortellingene om manglende omstilling, er den om et lite og nyetablert USAnsk selskap. La meg kalle det David. I året 2000 troppet David opp på kontoret hos en av gigantene i bransjen, som vi gjerne kan kalle Goliat.

Goliat omsatte for flere milliarder dollar i året, og fikk tilbud om å gå inn på eiersida hos David. Goliat avfeide tilbudet, og lo kanskje litt av den vesle «konkurrenten».

Goliat så ikke noe behov for å gjøre ting annerledes, og trodde derfor ikke noe på ideene og forretningsmodellen David kom trekkende med.

Ikke lenge senere forsvant eksistensgrunnlaget for Goliat, og David tok over markedet, sammen med andre som tenkte på samme måte.

Goliat var selskapet Blockbuster, som leide ut og solgte videokassetter og dvd-er i stor skala. En gigant også i USAnsk sammenheng. I 2010, åtte år etter at David var på besøk, hadde Blockbuster ei gjeld på 900 millioner dollar, og var på randa av konkurs.

David var Netflix, som i dag neppe trenger nærmere presentasjon.

Å forstyrre det eksisterende markedet

Netflix drev med disrupsjon (av engelsk, disrupt: forstyrre), det vil si at de gikk inn i et etablert marked med en annen forretningsmodell, og en annen måte å tilby tjenesten til kundene.

En definisjon på disrupsjon er denne: «Innovasjon som forstyrrer et eksisterende marked og skyver bort markedsledende bedrifter og produkter.» Det tar tid å disrupte et marked, men når noen lykkes med det, får det store konsekvenser for aktørene i markedet.

Det er mange kjente bedrifter som har feilvurdert og ikke hatt evne til omstilling: Kodak fikk trøbbel da digitale bilder entret markedet, Nokia var på hælene da smarttelefonene kom. Norsk Data var høyt på strå i det internasjonale markedet innenfor produksjon av minidatamaskiner, men falt av lasset da PC-ene gjorde sitt inntog.

Historien om Netflix er blitt et symbol på den stadig raskere omstillinga vi står overfor. Ny teknologi åpner for automatisering og digitalisering.

Glidende og umerkelig omstilling

Omstilling skjer ofte uten at vi tenker over det. For bare 30 år siden hadde vi én TV-kanal her i landet, og hverdagslivet gikk sin gang uansett. Vi hadde heller ikke Internett eller sosiale medier. Hva om vi kunne knipse i fingrene og la samfunnet bli slik det var for 30 år siden. En utenkelig tanke? Ja, naturligvis, men i 1990 syntes vi at vi var helt moderne. Det gjorde nordmenn for 60 år siden, også.

I og med at omstilling er vanskelig å få øye på akkurat nå, er det også krevende å vite hva som vil ha endret seg om 5 år, om 10 år og så videre. Men vi vet noe, blant annet at mobilselskapene nå ruller ut 5G-mobilnett over hele landet. Dette betyr store infrastrukturendringer og muligheter. Også for Inderøy-bedrifter og Inderøy kommune.

Vi vet også at det foregår en kraftig innskjerping av bruk av personopplysninger. Dette er et område alle bedrifter må ta på alvor, store som små. Vi begynner å få øynene opp for hvordan store aktører som Google og Facebook i årevis har forsynt seg av og utnyttet våre personopplysninger. Innføringa av strengere personvernregler har allerede gjort at norske bedrifter og kommuner har blitt ilagt store bøter av Datatilsynet.

Vi merker en konsekvens av dette i det daglige: Store plakater om aksept av informasjonskapsler (cookies) på alle slags nettsteder. På Inderoyutvikling.no har vi heller fjernet alle sporings- og markedsføringsinformasjonskapsler, så vi ikke trenger å be om slik godkjenning.

Ting endret seg tidligere, også, men ikke i samme hastighet som nå. Da oppgangssaga ble oppfunnet på 1500-tallet bidro dette til en radikal endring av skogbruket. Boktrykkerkunsten ga flere tilgang til bøker. Edisons glødepære og utbygging av elektrisitetsforsyning til folket endret lokalsamfunnene. Det er mange eksempler.

Gripe mulighetene

Ny teknologi åpner for nye muligheter for omstilling. Det er de som griper disse muligheten som blir vinnerne i morgendagens næringsliv.

Dette angår også bedrifter i Norge, i Trøndelag og i Inderøy.

Vi skal være stolte av, og bruke, det at Europakommisjonen i 2019 kåret Trøndelag til den mest nyskapende regionen i Norge (hakket før Oslo og Akershus, som nå er blitt en del av Viken). Ja, vi er faktisk på 15. plass i EØS, og det er høyt. Neste oversikt av samme type kommer i 2021, og da blir det spennende å se hvordan vi ligger an.

Vi er i hvert fall ikke trege lenger, vi trønderne. Det er en myte har all grunn til å riste av oss og løpe fra.

Jeg har inntrykk av at næringslivet i Inderøy kommune er flinke til å fornye og omstille seg, men vi kan alltid bli bedre. Vi må omfavne og like omstilling og endring. Det er en del av hverdagen når vi står ved vårt daglige veiskille.

Bidra til omstilling

Nettopp dette er også et mantra for Inderøy Utvikling: Vi skal bidra til medlemsbedriftenes evne og vilje til omstilling. Det gjør vi gjennom kompetanseheving, profilering og kunnskapsformidling. Og når det regner på medlemsbedriftene, drypper det også på resten av næringslivet i kommunen.

Omstilling handler som regel ikke om store endringer. Det handler oftest om de små stegene vi tar hver dag, for å gjøre det vi gjør enda litt bedre.

Med felles innsats og holdning får næringslivet i kommunen et bedre grunnlag for å velge retning og ta riktige valg ved neste veiskille – i morgen.

Nå takker jeg for meg som daglig leder i Inderøy Utvikling, men vil arbeide videre i kulissene for IU og medlemsbedriftene. Har satt svært stor pris på å bli kjent med dere siden oppstarten for halvannet år siden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken