Olav Andreas Moen døde 21. November 93 år gammel.

Olav Andreas kan jeg huske fra først på sekstitallet, da familien bodde på Vollan. Med jevnaldrende sønner ble det mange treffpunkter. Han var i sitt ess når han fikk oss ungene med på spill som sjakk, kortspill og krokket. På travle kvelder med mange aktiviteter ved skolen var det enkelt for meg å innta kveldsmaten hos Olav og Inger. Ofte stilte han opp som sjåfør for oss enten det var idrett eller fest.

Senere har han vært min lærer, rektor og en støttende og god kollega i Inderøy kommune. Olav Andreas var en markant ordfører og skolesjef med meninger som var poengtert, presis og framsynt.

Hans engasjement stoppet slett ikke om han ble pensjonist. Hans skarpe penn var med han til det siste. Olav Andreas sin formuleringsevne var kunnskapsrik, elegant og en fryd å lese. Som pensjonist var Olav Andreas leder for et utvalg som skulle se på muligheter for ny bygdebok i kommunen. For meg ble det en enkel oppgave å være sekretær for utvalget. Prosjektet er i dissedager er fullført langt på veg i tråd med foreslåtte planer.

Da jeg spurte Olav Andreas om å forfatte en kort tekst til en turpost, fikk jeg til svar at han ville ha en mer presis bestilling. Tilbakemeldingen var da at det skulle være 155 ord. Noen timer senere ringte telefonen. Teksten var oversendt og 153 ord var nok.

Olav Andreas sitt engasjement vil bli savnet. Fred over minnet.