Gå til sidens hovedinnhold

Oppgang i boligprisene i september

Boligprisene steg med 0,4 prosent i september 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Den kraftige økningen i bruktboligsalget skyldes trolig at folk vrir forbruket sitt mot bolig og at mange nå også fremskynder planlagte boligkjøp. Dette er ikke unaturlig siden det nå er begrensninger på annet type konsum, samt at korona-tiltakene kan vil bli svært langvarige, sier han.

– Det er svært positivt at utviklingen i bruktboligmarkedet nå også smitter over i nyboligmarkedet. Det trengs, da det er et akkumulert underskudd på tilbudssiden i boligmarkedet og det spesielt på Østlandet. Økte boliginvesteringer og økt boligbygging vil være bra både for norsk økonomi og boligmarkedet som sådan, sier Lauridsen.

Stadig større omsetning

I september ble det solgt 11.133 boliger i Norge, noe som er 16,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 77.390 boliger i Norge, noe som er 5 prosent flere enn på samme tid i 2019. 10.745 boliger ble lagt ut til salgs i Norge samme måned, noe som er 3,8 prosent flere enn i september i 2019. Så langt i år er det lagt ut 81.562 boliger til salgs, noe som er 2,2 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det er solgt rekordmange boliger sist måned i likhet med månedene etter at de strengest korona-tiltakene ble opphevet. I september øker også antall nye boliger på markedet. Den avtagende trenden i antall nye boliger på markedet de siste månedene er nå brutt, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i september 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i august. Kortest salgstid hadde Oslo med 23 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand og Stavanger m/omegn med 70 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere nivå enn de foregående årene. En stabil salgstid vitner om et sunt boligmarked, sier Lauridsen.

La boliglånsforskriften ligge

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 2,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med uendrete sesongkorrigerte priser. Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Porsgrunn m/Skien med en oppgang på 7,7 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 1,7 prosent.

– Boligprisutviklingen er sterk i de flest områder i Norge. Det er nå viktig at alle offentlige og private aktører i boligmarkedet bidrar til boligdugnaden og får opp reguleringstakten og boligbyggingen.

– Finanstilsynets ferske forslag til ytterligere kredittrasjonering gjennom boliglånforskriften er derfor feil medisin. Det vil svekke både boliginvesteringene og vanlige lønnsmottakere sin mulighet til å bli boligeiere.

– Boliglånsforskriften er allerede stram nok som den er og den bør ikke strammes inn ytterligere. Det underliggende problemet er ikke høy gjeld, men strukturelle problemer på tilbudssiden i boligmarkedet. Det er her tiltakene må settes inn. Ytterligere kredittrasjonering er ikke svaret, avslutter Lauridsen.

Kommentarer til denne saken