Inderøy kommune viser til de nye nasjonale tiltak som ble presentert 18. januar 21.

Barnehager og skoler

Selv om det nasjonale tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå, så kan kommuner opprettholde rødt nivå ut denne uka..

Følgende gjelder i Inderøy kommune fram til og med den 22. januar 2021:

Rødt nivå videreføres for alle barneskoler og barnehager, ungdomsskolen og Inderøy videregående skole.

Inderøy kommune planlegger å gå over til gult nivå fra og med mandag 25. januar. Endelig informasjon om overgang til gult nivå kommer i løpet av uka.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.

Inderøy kommune vil på grunn av rødt nivå i barnehage og skole presisere at følgende gjelder til kommunen går over til gult nivå:

Når det gjelder innendørs aktivitet må barn og unge følge sin barnehage/skolekohort og opprettholde en meter avstand også innad i kohorten. For øvrig gjelder at ingen syke skal møte, og at det skal utføres håndhygiene minst før og etter aktiviteten.

For uteaktiviteter må barn og unge følge sin barnehage/skolehort og opprettholde en meter avstand også innad i denne kohorten. Tiltaket gjelder i perioden fra og med 20. januar til og med søndag 24. januar.

Viderefører besøksrestriksjonene

På grunn av økt smitte videreføres tiltakene innen helse- og omsorg.

- Alle helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter skal bruke munnbind. Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak gjelder for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk, sier kommunelege Guri Falch.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene gjelder ut januar måned.