Peter Ardon blir kommunedirektør i Levanger

Peter Ardon. Rådmann. Inderøy.

Peter Ardon. Rådmann. Inderøy. Foto:

I tirsdagens ekstraordinære formannskapsmøte i Levanger ble det gjort kjent at nåværende inderøyrådmann Peter Ardon er innstilt som kommunens nye administrative leder.

DEL

LEVANGER: Av de 14 som opprinnelig søkte på stillingen som kommunedirektør i Levanger før fristens utløp, sto kommunen igjen med ni kandidater, etter at fem menn trakk seg fordi de ikke fikk innvilget ønske om at deres kandidatur skulle unntas offentlighet.

Peter Ardon (49), opprinnelig fra Nederland, gjorde det beste inntrykket på ansettelsesutvalget, og erstattet kommunedirektør Ola Stene, når han trer av etter 21 år i stillingen.

– Ardon har vært rådmann i tilsammen ni år. Fire år i Halsa kommune, fem år i Inderøy. Han har veldig gode referanser. Han vil gjøre en god jobb for Levanger. Vi er veldig fornøyd, og han ble enstemmig innstilt av formannskapet., uttalte ordfører Anita Ravlo Sand da hun offentliggjorde Ardons navn som ny kommunedirektør tirsdag. Et utvalg hun også ledet.

Vil bo på Inderøya

Peter Ardon sier i en kommentar til Trønder-Avisa like etter at et ekstraordinært formannskap har innstilt ham enstemmig til jobben, at han først og fremst ser på det som en ære å bli innstilt.

– Men jeg avventer til den endelige ansettelsen er besluttet i kommunestyret 21. oktober, sier Ardon, som ikke akter å flytte fra Inderøy. Han blir dermed pendler fra Inderøya til Levanger.

Ordfører Ravlo legger til at Ardon er kjent med utfordringene Levanger kommune har.

– Vi har økonomiske utfordringer her som i andre kommuner. Det er noe vi jobber med. Så er byutvikling noe som vi ser på som en viktig sak, og det å gjøre Levanger til en attraktiv kommune som ønsker enda flere innbyggere, sier Ravlo.

Sittende rådmann, Ola Stene, skal etter planen fortsette i stillingen fram til påske 2021.

TIL PÅSKE 2021: Sittende rådmann, Ola Stene, skal etter planen fortsette i stillingen fram til påske 2021. I bakgrunnen ordfører Anita Ravlo Sand.

TIL PÅSKE 2021: Sittende rådmann, Ola Stene, skal etter planen fortsette i stillingen fram til påske 2021. I bakgrunnen ordfører Anita Ravlo Sand. Foto:

Enstemmig innstilling

Med bakgrunn i kravspesifikasjon, søknad/cv, tre intervjuer, innhentede referanser, bruk av testverktøy og casepresentasjoner, har kommunens ansettelsesutvalget og Fremo Bemanning vurdert tre finalekandidater opp mot de rammevilkår og oppgaver de vil møte i stillingen som kommunedirektør.

Etter en samlet vurdering innstilte et enstemmig ansettelsesutvalg én kandidat til stillingen som kommunedirektør i Levanger kommune.

Tillitsvalgte støtter innstillingen, som tirsdag ble lagt frem i formannskapsmøtet.

Formannskapet innstiller valgte kandidat, mens det er kommunestyret som til sist skal fatte det endelige ansettelsesvedtaket. Det skjer onsdag 21. oktober.

Fem søkere trakk seg

I alt ni av de 14 kandidatene anmodet om å bli unntatt offentlig søkerliste, og tre av disse fikk innvilget dette. Fem stykker, alle menn, valgte å trekke sin søknad da anmodning om å bli unntatt offentlighet ikke ble innvilget.

Tirsdag blir det klart hvem som overtar etter denne mannen

Etter søknadsfristens utløp evaluerte Fremo Bemanning og kommunens ansettelsesutvalg kandidatene med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Fremo Bemanning gjennomførte så førstegangsintervju med seks kandidater. Disse seks kandidatene ble deretter invitert til andregangsintervju med ansettelsesutvalget og Fremo.

Kvernmo sliter fortsatt med å komme seg hjem: – Jeg prøvde å haike med et skip

I forkant av dette ble det gjennomført referansesjekk og testing av kandidatene.

Før andregangsintervjuet fikk kandidatene også tilsendt en relevant case knyttet til stillingen som kommunedirektør, som skulle forberedes og presenteres i intervjuet.

Fakta

  • 24. juni 2019 fattet kommunestyret vedtak om å gi ordfører Anita Ravlo Sand fullmakt til å starte prosessen med rekruttering og ansettelse av ny kommunedirektør.
  • Med i ansettelsesutvalg i tillegg til ordfører Sand har vært varaordfører Nina Bakken Bye og Robert Svarva. Ordfører har ledet utvalget.
  • Tillitsvalgte tas med i prosessen i henhold til Hovedavtalen. To representanter fra de tillitsvalgte inviteres til å delta i ansettelsesutvalgets møter.
  • Kommunedirektøren tilsettes i fast stilling, men med avtale om å fraskrive seg sitt oppsigelsesvern.
  • Kostnader knyttet til ansettelsesprosessen dekkes av disposisjonsfondet, innenfor en ramme på inntil 300.000 kroner
  • CV - curriculum vitae - er et sammendrag av den utdannelse man så langt i livet har, og hvilken yrkeskarriere og annen arbeidspraksis en har hatt. Et CV kan også inneholde flere opplysninger knyttet til ens kompetanse og erfaring.

Kilde: Levanger kommune

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken