Så er vi en uke inn i det nye året, og vi minnes hva vi sa på same tid i fjor – Nå må ting snu, det kan ikke bli verre. Vel, så feil kan man ta. Virus herjer ikke bare rundt oss, men også på innsiden av vår digitale hverdag.

At lille Inderøyningen skulle bli involvert i et større dataangrep fra pirater i en fremmed stat, var vel ikke det første vi ville ha gjettet på for det nye året. Men sånn skulle det altså bli. Når man er liten og avhengig av andres kompetanse og systemer for å leve opp til dagens produkusjonskrav, blir man nødvendigvis også berørt når moderskipet går ned i knestående, truet av pirater.

Så skal det da også sies at vi har moderskipets kompetanse å takke for at vi er i stand til å bringe årets første papiravis ut til våre lesere. Små som vi er, hadde vi ikke hatt mye å stille opp med, om piratene med løsepengekrav hadde gått på Inderøyningen direkte.

Det var aldri et emne for moderskipet Amedia å gå inn i noen diskusjon med piratene om løsepenger. Hadde man valgt enkleste vei, kunne aviskonsernet ha blitt delaktig i hvitvasking av penger, og man hadde heller ikke hatt noen garantier mot at piratene likevel ville misbruke den informasjon de har funnet i det moderskipet trodde var vanntette skott.

Mange små bedrifter sitter ikke inne med den samme kapasiteten og kompetansen, og ser ser derved nødt til å innfri piratenes krav når de utsettes for at virus slippes løs i interne systemer. Med dagens høyteknologiske virkelighet, hvor man knapt får kjøpt melk og brød uten å være digitalt utrustet, er datasikkerhet noe som angår oss alle. Vi har sett eksempler på personlig ruin som følge av id-tyveri, og konkurser som følge av piraters verk.

Mange av hackerne, piratene som angriper bedrifter, har det som en helt vanlig jobb. I 2021 var det en markant økning i antall dataangrep i Norge. 30.000 dokumenter havnet på avveie i Østre Toten kommune. Stortinget ble utsatt for to hackerangrep på et halvt år. Nordic Choice, hotellkjeden, ble hacket av det kriminelle syndikatet Conti, Nortura måtte stoppe all slakt og produksjon på grunn av et angrep midt i julehandelen, og i mellomjula var det altså Amedias tur til å oppleve marerittet.

Neste gang kan det ramme deg. Ta deg bryet med å ha sikre, gode passord, tenk over hvilke linker du trykker på, er du i tvil – la vær og undersøk avsender nærmere. Vet du at du kan forsikre deg mot id-tyveri? Verdt å sjekke for hver og en av oss.