Politiet har blitt oppmerksom på at det via nett har blitt annonsert for en festival ved navn "Sky Music Festival". Festivalen skulle bli arrangert i Erkebispegården helgen 12-14 aug 2022.

Dette medfører ikke riktighet og dersom det er fornærmede som har kjøpt billetter til dette arrangementet, ber vi om at publikum henvender seg til anmeldelse over nett via politiets sider: https://www.politiet.no/tjenester/anmelde/ eller ved å henvende seg til nærmeste politistasjon og anmelde forholdet over helgen.