I dagens Inderøyningen publiserer vi et ganske så krast brev fra pårørende ved Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter. Det er et tydelig uttrykk for en fortvilt situasjon for barn som ønsker det beste for sine foreldre i livets høst.

Det er ikke et angrep på de som jobber ved omsorgssenteret, ei heller mot de mange som har sin hverdag i arbeidet med eldreomsorgen. Det er et varsku mot et system med store mangler. Et system som ikke fanger opp den enkelte, et system der de som jobber i bransjen, må snu på hver en krone for å få hverdagen til å henge sammen. Et system som ikke lar arbeidstakerne som ønsker det få fulle stillinger og en trygg arbeidshverdag.

Det er ikke første gang det kommer bekymringsmeldinger i forbindelse med eldreomsorgen i Inderøy kommune. Også tidligere har både pårørende og pårørendeforeningen meldt sin bekymring for arbeidsforholdene for de ansatte og tryggheten for beboerne.

Det er ikke til å komme unna at mange av beboerne som i dag bor ved omsorgs- og aktivitetssenter vil være å karakterisere som sykehjemspasienter. Da er det fortvilende at man bemanner disse institusjonene ut fra en formening om at beboerne i langt større grad er selvstendige og mindre pleietrengende.

– Det er alvorlig dersom dette stemmer, noe vi tar utgangspunkt i at det gjør, sier Høyres Geir Jostein Ørsjødal når han blir forelagt bekymringen og legger til.

– Vi betviler ikke et sekund at de ansatte gjør så godt de kan utfra gitte forutsetninger, men vi kan ikke ha det slik at de som bor der blir eller er i dårligere form en det som var tenkt. Spørsmål om økt behov for resurser vil være naturlig dersom pleiebehov er på et høyere nivå en forutsatt. Kommunen vil være presset på økonomien i årene fremover, og det er naturlig å signalisere at skal vi få til et mer tilfredsstillende tilbud til de eldre må det nok hardere «lut» til på andre områder, sier han.

Ordfører Ida Stuberg og sektorleder Per-Arne Olsen ber om forståelse for at de ikke vil kommentere enkelthendelser innenfor eldreomsorgen, når inderøyningen forelegger dem kritikken.

Inderøyningen har forståelse for at man ført må kommunisere internt med de involverte, men vi forventer også at politikere og administrasjon tar de nødvendige grep for å utbedre de mangler systemet måtte ha, og at de prioriterer slik at kommunen står rustet til å møte den varslede eldrebølgen med et system som fungerer tilfredsstillende for alle parter.