Pris: 156 millioner kroner

Det planlagte Oppvekstsenter Vest i Jætåsen på Utøy har et kostnads-overslag på nesten 156 millioner kroner.