Torsdag var det skolestart for barn og unge i Inderøy. En milepæl på så mange måter for både elever og foreldre. Skolestart symboliserer en ny start, samtidig som det gir en sår følelse av slutt på sommer, frihet og late dager.

I Inderøy er det fire kommunale og to private barneskoler, og en ungdomsskole som forener dem alle. Vi har også en fantastisk videregående skole som tar imot sine elever med uhøytidelig dans, med ansatte som tør å by på seg selv.

Det kan være både skummelt og spennende å starte på skolen. Noen skal ha sin første skoledag noen sinne, noen skal begynne på nytt trinn, mens andre skal begynne på ny skole.

Det er en tid for relasjonsbygging og vennskapsbånd skal knyttes. Samtidig vet vi at det alltid vil være noen som gruer seg mer enn andre til å starte opp på skolen igjen. Skolen har et lovpålagt ansvar for å skape et godt psykossosialt læringsmiljø også for de barna og ungdommene som faller utenfor, som ikke finner sin plass, eller sitt menneske. Alle voksenpersoner har et ansvar for å skape trygghet for barna. Trygge barn lærer bedre.

Vi foreldre har også et ansvar for å skape trygge rammer for barna. En av måtene vi kan gjøre det på er å framsnakke skolen, lærerne og venner. Ja, man kan bli oppgitt over skolebygninger som faller fra hverandre, over lærere som syns å gjøre merkelige beslutninger eller som har utradisjonelle undervisningsmetoder. Og ja, vi kan bli frustrert over utagerende elever som stjeler tid og oppmerksomhet, som skaper utrygge rom rundt seg. Men ungenes største forbilder er egne foreldre, om foreldrene utviser forståelse for mangfold, tomodighet for endringer og tolleranse for ulikheter, så vil barna våre gjøre det samme.

Voksnes holdninger og handlinger kopieres av barna. Vis interesse og omsorg for barnas venner og klassekamerater. Forklar kulturelle forskjeller. Lær barnet å være inkluderende og ikke stenge noen ute.

MOT lanserer i disse dager kampanjen Hei*. De framholder viktigheten av å løfte blikket og se dem rundt seg, si hei til både kjente og ukjente, kanskjekan nettopp ditt Hei! vil bidra til å gi noen en bedre dag.

Vi ønsker alle elever i inderøyskolene et riktig godt skoleår, og gleder oss til å følge dere på veien