Valgresultatet er forvirrende og viser på landsplan at mange ikke kan ha analysert særlig nøye hva de vil med landet, men har stemt på intuisjon.

Folk signaliserer i valget -bevisst eller bevisstløst- at de vil ha:

Mer fiskeoppdrett, atom/vindkraft, flere hytter, mindre offentlig regissert helsestell/skole/barnehage (men staten skal betale det), motorisert ferdsel i utmark, bortfall av hjemfallsretten på vannkraft (*Solberg og Jensen til E24 i 2012), samt gi bort inntekter fra strøm til strømselskaper som selger det dyrt til europeere og setter pengene inn i skatteparadiser. Utvinne all oljen. Svekke matproduksjon på egne ressurser. Svekke menneskerettene til alle som står i veien for overnevnte. Mindre snakk om å spare. For å nevne noe.

Jeg tror, som sagt, at mange har stemt intuitivt mot en regjering som utstråler manglende konsistens, og som har ført følgende politikk:

Mer fiskeoppdrett, atom/vindkraft, flere hytter, (litt) mindre offentlig regissert helsestell/skole/barnehage (men staten skal betale det), motorisert ferdsel i utmark, bortfall av hjemfallsretten på vannkraft, samt gi bort inntekter fra strøm til strømselskaper som selger det dyrt til europeere og setter pengene inn i skatteparadiser. Utvinne all oljen. Svekke matproduksjon på egne ressurser. Svekke menneskerettene til alle som står i veien for overnevnte. Mindre snakk om å spare.

Siden demokrati er folkestyre diskvalifiserer valget ikke «politikerne», men folket. Politikerne representerer jo bare folkeviljen (og hvis politikerne løper fra ideene er det jo bare folket som kan korrigere dem). Jeg tror at om vi hadde funnet oljen under Støre eller Solberg i 2023 hadde vi aldri fått noe oljefond. Norge framstår etter dette valget som et politisk underutvikla land ute av stand til å ta vare på seg selv (eller andre).

Folk kommer derfor (etter stortingsvalget der Høyre og Frp vinner) til å få: Mer fiskeoppdrett, atom/vindkraft, flere hytter, (mye) mindre offentlig regissert helsestell/skole/barnehage (men staten skal betale det), motorisert ferdsel i utmark, bortfall av hjemfallsretten på vannkraft (Solberg og Jensen til VG i 2010), samt gi bort inntekter fra strøm til strømselskaper som selger det dyrt til europeere og setter pengene inn i skatteparadiser. Utvinne all oljen. Svekke matproduksjon på egne ressurser. Svekke menneskerettene til alle som står i veien for overnevnte. Mindre snakk om å spare. For å nevne noe.

Anders Hals

*https://e24.no/norsk-oekonomi/i/rAmq3a/hoeyre-og-frp-vil-fjerne-hjemfallsretten