Gå til sidens hovedinnhold

Søk kunnskap for å ta standpunkt

ukas leder

Verneplanene for Børgin har blitt heftig debattert i Inderøyningen og på andre plattformer de siste ukene. Det er steile fronter på begge sider. Inderøy SV og Naturvernforbundet er for et vern av fjordområdet. Senterpartiet Inderøy og bondelagene er sterk motstander av et slikt vern. Hvem har rett?

Bøndene frykter at et vern skal påføre landbruket store kostnader og begrensninger for framtidig produksjon. De beskylder sågar Naturvernforbundet for å fare med løgn og fanteri, med feilinformasjon og historieforfalskning.

Naturvernforbundet på den andre side mener det blir helt feil å ha fokus på bøndene og nedslagsområdene som allerede er gjennomregulert av lover og forskrifter. – Det er jo ikkje nedslagsfeltet som skal vernast, skriver de i dagens Inderøyningen.

Senterpartiet lokalt henter inn stortingsrepresentanter for å tale sin og bøndene sak, ordførerne i de to kommunene som sogner til Børgin er samstemte i sin sak om at vern er et uønsket resultat, og hevder at et vern vil påføre bøndene kostnader i 100.000 kronersklassen. Flertallet i energi- og miljøkomiteen viser til at området er definert som et viktig referanseområde for forskning og overvåking. – Dette medfører ikke riktighet, og vi synes det er sterkt beklagelig at landets øverste folkevalgte behandler dette så lite presist, sier Ida Stuberg og Anne Berit Lein til Trønder- Avisa.

SV på motsatt side, er tydelig på at de ønsker et vern og går grundig til verks i sin tilbakevisning av det de hevder er feilaktig argumentasjon og avviser kategorisk at det vil gå ut over de nærmere 200 gårdsbrukene som hevder seg berørt av verneplanene.

Inderøyningen finner det vanskelig å ta standpunkt i denne saken. Både bønder og naturvernere argumenterer godt for sin sak, det gjør også politikerne i ulike leire. Så er det vel med denne saken som med alle andre saker som skal avgjøres politisk – Det blir opp til enhver å tilegne seg kunnskap, for så å ta et valg om å holde med den eller de du er minst uenig med, og har mest tilfelles med.

Kunnskap er vegen til visdom, og i vårt kunnskapsbaserte samfunn er det viktig at man aldri slutter å tilegne seg ny kunnskap. Kanskje lærer du noe du ikke kunne fra før på vegen.

Vær litt nysgjerrig da vel.

Kommentarer til denne saken