Stedsutvikling av Straumen har pågått i mange år

I dag overrekker statsråd Nikolai Astrup prisen til Straumen som «Norges mest attraktive tettsted 2020». Arbeidet med stedsutvikling av Straumen har pågått i mange år.