SV har fått satt fargen på Støres regjeringsprosjekt. Skattene for vanlige folk skal opp for å finansiere varige økninger i offentlige budsjetter. Det er uheldig i tiden vi er i med varslede renteøkninger, strømpriser som stadig slår nye rekorder og markeder som fortsatt er i ubalanse etter covid.

Regjeringen og SV gir ikke svar på de store utfordringene Norge står overfor. De utelater å prioritere tiltak som gjør at flere kan kvalifiseres for komme ut i jobb, de kutter i kunnskap i skolen, de kutter i tiltak for elever som har kunnskapshull etter korona, og øker skatten for jobbskaperne i næringslivet.

Nå angripes også næringen som sørger for en stor andel av inntektene i statsbudsjettet, det blir ingen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år, til skuffelse for de som jobber i olje- og gassindustrien og leverandørindustri langs hele kysten. Dette vil potensielt innebære stor usikkerhet i lokalsamfunn på Innherred og risiko for redusert skatteinngang til allerede slunkne kommunekasser.

Budsjettet er dårlig nytt for alle som skaper jobber, og alle som ønsker å komme seg ut i jobb. Regjeringen gjør det dyrere å skape og eie arbeidsplasser i Norge, samtidig heves terskelen for at det skal lønne seg å komme inn i en jobb eller stå lenger i jobb. At de pynter på budsjettet ved å reversere noen av den forrige regjeringens kutt bidrar ikke i stort i en situasjon som krever omstilling.

I en tid hvor renten skal opp og strømprisene er rekordhøye kommer folk til å merke det på lommeboka når regjeringen øker skattene kraftig. Nå blir det dessverre vanlige folks tur til å betale mere, og det er grunn til å tro det bare begynnelsen på denne regjeringen sine prioriteringer.

Geir Jostein Ørsjødal, Inderøy Høyre