Ingen ønsker å være en fare for seg selv eller andre i trafikken. Likevel er det ikke alltid at vi selv kan se når det er på tide å parkere bilen for godt. Bilførere i alderen 75+ har om lag tre ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadde sammenliknet med bilførere i alderen 25-64 årene.

I dag har vi en regel om at sjåfører over 80 år må ha en helseattest for å få beholde førerkortet. Fordi kroppen vår endres med alder, kan både hørsel, syn og reaksjonsevne svekkes. Det kan gjøre oss farlige i trafikken - både for oss selv og andre. Med høy alder er det også mange som rammes av demens. Nær 20 prosent av de over 80 år har demens, mens 50 prosent av alle over 90 år får denne sykdommen.

Stortinget har vedtatt å fjerne kravet om helseattest, men med det vil vi miste det ene sjekkpunktet vi har for å fange opp om personer ikke lenger bør kjøre bil. Legeforeningen, Trygg trafikk og Nasjonalforeningen for folkehelsen advarte politikerne mot dette, fordi det vil øke faren i trafikken. Det vil også øke byrden for pårørende, som blir stående alene i kampen for å hindre en pårørende, som har blitt en farlig sjåfør, fra å kjøre.

Statens vegvesen og Helsedirektoratet har også sett på saken, og konkluderer med at det å fjerne dagens ordning vil øke risikoen på veien. Vi håper derfor nå at den nye kunnskapen blir tatt på alvor på Løvebakken. Vi må beholde dette viktige sjekkpunktet som beskytter mennesker fra å bli farlige sjåfører og beskytter andre i trafikken mot å bli ofre.

Av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen