Inderøy Røde Kors er takknemlig og glad over at elevene ved Sandvollan skole valgte å gi inntektene fra sitt loppemarked til vårt arbeid for barn og unge.

Fredag 22. april fikk leder i Inderøy Røde Kors; Vibeke Arntzen, komme på besøk på Sandvollan skole. Der fortalte elevene fra 1. til 4. klasse om organiseringen og gjennomføringen av loppemarkedet. Alle hadde bidratt og var ivrige etter å fortelle om loppemarkedet. Elevene hadde også laget flotte pengeskrin for oppbevaring av inntektene. Dette beviste nok en gang at en soddbøtte fra Inderøy slakteri kan brukes til så mangt.

Elevene hadde også mange tanker om hvem pengene skulle gå til og hvorfor. Ikke alle barn i Inderøy har råd til ferie eller fritidsaktiviteter. Det engasjerte elevene ved Sandvollan skole. De hadde derfor et ønske om at pengene fra loppemarkedet skulle gå nettopp til å lage aktivitet for barn som trenger det.

Inderøy Røde Kors og Røde Kors Trøndelag arrangerer aktiviteter, møteplasser, turer og ferieopphold for barn og unge gjennom hele året. Elevene fra Sandvollan fikk se bilder fra aktiviteter og turer. De fikk også vite mer om Ferie for Alle, som er et ferietilbud for familier som trenger hjelp for å dra på ferie. Mange av disse familiene har stram økonomi. Ferie for alle gir familiene fine opplevelser sammen, tilrettelagt av frivillige aktivitetsledere.

Lokalt har Inderøy Røde Kors Ungdom hatt mye aktivitet etter at samfunnet har åpnet opp. Det er også etablerte et eget lokalråd for Inderøy Røde Kors Ungdom. Inderøy Røde Kors har i tillegg engasjert seg i Inderøy Spillklubb, som er etablert i samarbeid med Ea Stiftelsen og Kirken i Inderøy.

Røde Kors i Inderøy har arrangert flere sommeraktiviteter og turer for ungdom sommeren 2021. Dette håper vi å gjenta også sommeren 2022. Inderøy Røde Kors har søkt om midler til slike aktiviteter og venter i spenning på svar på disse søknadene.

Inderøy Røde Kors oppfordrer alle som vil engasjere seg for utsatte barn og ungdom til å ta kontakt med lokalforeningen. Vi trenger enda flere trygge voksne som kan gjøre en forskjell for disse ungene. Du kan ta kontakt med oss enten gjennom våre profiler på sosiale medier eller ved å registrere deg som frivillig på nettsidene rodekors.no

Vi takker elevene og de ansatte ved Sandvollan skole så mye for støtten. Vi lover at pengene vil bli brukt til å skape aktivitet for barn og unge i Inderøy.

Vibeke Arntzen, leder Inderøy Røde Kors