Det ble fredag meldt om ett nytt tilfelle av covid i Inderøy.

I tillegg er kommunen kjent med at to elever ved Inderøy videregående skole hjemmehørende i andre kommuner også har fått påvist smitte.

Ved hurtigtesting i totalt ti klasser på ungdomsskolen og Inderøy videregående skole fredag, ble det avdekket kun et smittetilfelle.