Inderøyningen skriver på lederplass 27. november at kommunedirektøren sitt forslag til årsbudsjett for 2022 innebærer en kulturell skjevfordeling.

Vi tillater oss med dette å rette opp noen faktiske feil i lederartikkelen. Soddjazz har søkt om 130.000 i festivalstøtte for 2022. Kommunedirektørens forslag er at jazzfestivalen skal få 60.000,- i tilskudd, og ikke 130.000,- slik det blir hevdet av Inderøyningen. Til opplysning er det en nedgang på 20.000,- fra 80.000,- kroner som Soddjazz fikk i tilskudd fra Inderøy kommune i 2021.

Samme feil blir gjort når det gjelder korfestivalen til Vivace. Der er innstillingen fra kommunedirektøren på kr. 50.000,-, og ikke 150.000,- som Inderøyningen skriver.

For øvrig håper vi Inderøyningen og andre gode krefter i Inderøy fortsetter å være «Best i lag», i stedet for å nøre opp under fordommer og polarisering i et lite lokalsamfunn.

Hilsen Astrid Moen, styreleder i Inderøy jazzforum som arrangerer både Soddjazz og 17 årlige klubbkonserter.