Denne uken har et flertall av partiene på Stortinget vedtatt å fjerne den obligatoriske helseattesten som kreves av eldre sjåfører. Det er bekymringsfullt.

Å være sjåfør er et stort ansvar og ingen menneskerett. Man har ikke bare ansvar for eget liv,men også for eventuelle passasjerer og medtrafikanter. Når man blir eldre kan både sykdom og kognitiv svikt føre til at vi ikke lenger er skikket til å kjøre bil, da må det finnes verktøy som gjør at pårørende og det offentlige kan gripe inn.

Trygg Trafikk sier det slik: Helseattesten for eldre sjåfører er et viktig stoppunkt og det eneste sikkerhetsnettet vi har for å finne fram til personer med kognitiv svikt eller annen sykdom som utgjør en fare i trafikken. Det handler ikke om alder i seg selv, men at alder gir en økt risiko for sykdommer som demens og svekking av syn og hørsel.

Når vi nå mister den regelmessige kontrollen hos fastlegen etter fylte 80 år, er det sannsynlig at flere som har slike sykdommer vil kjøre bil enn tidligere. Det vil være alvorlig for trafikksikkerheten.

Det er ikke alderen i seg selv som utgjør en fare, men nye tall fra forskningen viser at i aldersgruppen over 85 år, er det mellom 30 og 50 prosent som får demens. Dette er en sykdom som utvikler seg over tid og som ikke er lett å oppdage. Mange pårørende erfarer frykt og frustrasjon over at man ikke har noen mulighet til å forhindre at sine aldrende foreldre legger ut i trafikken. Mange sitter med hjertet i halsen, og venter på at ulykken skal være ute.

Dersom den aldersbestemte helseattesten fjernes, vil det ikke bli faste kontaktpunkter mellom de eldste og legen. Obligatorisk helseattest gir legene legitimitet til å foreta nødvendig helsetester. Uten obligatorisk helseattest vil mange personer som har helsesvekkelse, ikke oppsøke lege og fortsette å kjøre bil.

Vi forstår godt at tap av førerretten kan bidra til at eldre føler seg isolerte, spesielt når man bor i grisgrendte strøk som man gjør i store deler av Inderøy, men det kan ikke det gå på bekostning av at de selv og andre kan bli skadd i trafikken. Politikere bør finne bedre løsninger som forhindrer at den enkeltes frihet blir satt opp mot alles sikkerhet.