Gå til sidens hovedinnhold

Ungdommens stemme må inn i debatten!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ungdomsmiljøet i Inderøy, har den siste tiden vært et hett tema, i media og mellom mange av kommunens innbyggere. I sentrum av diskusjonen står naturligvis Inderøy ungdomsskole. En skole preget av alvorlige hendelser, som vold, innbrudd og trakassering. Politiet må ved flere anledninger kobles inn, og konfliktnivået er høyt blant enkelte grupper.

Den viktigste stemmen, når vi skal vurdere hvordan ungdommene har det, er jo nettopp ungdommens. Vi i Inderøy AUF, valgte derfor å stille spørsmål direkte til et utvalg elever i kommunens ungdomsskole. Inntrykket vi sitter igjen med er engasjert ungdom, med ønske om å få til en endring.

Enkelte elever forteller at de har det godt i klasserommet. Disse opplever ikke å bli mobbet og ser på skolen som en trygg arena. Andre forteller at de er redde. At det er mye sinne og konflikt, og at de selv eller venner blir mobbet. Felles for de alle er at de opplever at det blir brukt mye stygge ord. At det er mange rasistiske holdninger, og krenkende kommentarer rundt legning og kjønn.

«Vi hører ar noen bruker ord som jævla homo, neger, muslim og hore. Det er ganske vanlig ja.»

Elevene opplever at mange lærere og andre ansatte bryr seg. Samtidig vil de ha frem at de voksne virker stresset, og ikke ser ut til å få med seg alt som skjer. Andre tror dette handler om, at det har vært mange større, og mer alvorlige hendelser som de ansatte må håndtere. Derfor er det kanskje ikke tid til å ta tak i alt som skjer.

I dialog med elevene oppdager vi, at de har mange forslag til hva som kan bedre skolemiljøet.

De forteller at de ønsker tilgang til miljørom, og idrettshall. Dette er tilbud som skolen har stengt grunnet koronatiltak, men ungdommene mener at dette kunne vært løst på en bedre måte.

Andre forslag fra elevene er et bredere tilbud i skolen garasje, hvor mange elever bruker friminutter, og timer på læring og mestring. Til uterommet ønsker de seg baller, basketnett og annet utstyr som kan brukes i friminutter.

«De må stenge tribunen under gym. Det er ubehagelig at tribunen er åpen når vi har gym. Mange sitter der og glor, også får vi høre det etterpå.»

Vi i Inderøy AUF vektlegger at elevene trenger gode voksne å snakke med. Elevene forteller som tidligere beskrevet, at de har gode relasjoner til de ansatte, men at det ikke blir tatt tak mindre saker. Dette er saker som ofte vokser. Skolen trenger tilstrekkelig faglærte miljøterapeuter. Dette for de som trenger tett oppfølging, men også for alle de andre elevene på skolen. Lærere, som har tid og kapasitet, til å vektlegge faglig innhold og mestring.

Også helsestasjonen er ment til å være et lavterskeltilbud for alle elever. Hit skal de kunne gå om de trenger råd og veiledning. Mange av elevene ved Inderøy ungdomsskole opplever at også her er det ikke er tid til dem, om behovet ikke er skalert som «stort nok».

Inderøy AUF, vil sammen med Inderøy Arbeiderparti, legge til rette for at Inderøy ungdomsskole blir MOT-skole. Program arbeider med å øke ungdommens robusthet, med livsmestring og MOT som mål. Skoler som følger dette programmet, opplever mindre mobbing og mer inkludering.

Alle stemmer må blir hørt. Inderøy AUF mener det er på høy tid, at de ansvarlige inviterer ungdommen inn i debatten!

Frida Vist Trætli, Styremedlem Inderøy AUF

Kommentarer til denne saken