Mulig noen vil mene det er upassende å diskutere drivstoffpriser mens bombene faller i Ukraina, og verden står ovenfor en gedigen flykninge- og humanitær krise i nærområdene. Men det er nå engang slik at det er viktig at det som fungerer fortsatt må fungere, og de som driver verdiskaping og næring fortsatt må holde hjulene i gang selv i krisetider.

Drivstoffprisene rammer næringsliv, og spesielt transportnæringen hardt. Både Anton Jenssen i Mosvik og Arild Sand i Leiv Sand Transport på Levanger har gjennom media uttrykt sterk bekymring og frykt for at virksomhetene kan gå over ende om prisene vedvarer. Det er all grunn til å dele bekymringen. Mye av transporten går på kontrakter, og slike uforutsette prishopp som vi nå ser gjør at entreprenører taper stort når marginene fra før var lave. Detter er ikke en ukjent problemstilling i andre bransjer, men transportbransjen er i kategorien samfunnskritiske, altså samfunn vil stanse opp uten.

Høyre tok opp problemet i kommunestyret på Mandag denne uken, da linket til brøytekontraktene kommunen har med flere entreprenører. Noen kontrakter er inngått med prisregulering hvert andre år, mens andre indeksreguleres hvert år. Svaret var som forventet, det var ikke mulig å endre kontrakter. Som utviklingen nå har blitt er selv prisregulering hver mnd krevende nok, entreprenører rundt om vil nå tape enorme summer. Dette skjer samtidig som staten får flere hundre milliarder inn på bok gjennom økte olje- og gasspriser.

At det lokalt kan være krevende å bistå er en ting, men når landets finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) avviser kontant å gripe inn vil næringen bli et offer for staten. Staten håver inn flere hundre milliarder på økte energi og drivstoffpriser, men Vedum avviser altså å bidra til å demme opp for den galopperende prisstigningen, selv om dieselprisen nærmer seg 30 kr pr.liter noen steder.

Vedum får også berettiget kritikk fra sine egne, og Vedum har mulighet til å gjøre noe siden 50 % av drivstoffprisen er diverse avgifter til staten. Konstaterer at Vedum i valgkamp og Vedum som finansminister er på forskjellige planeter. Nå er også landbruket i en kritisk situasjon, når innsatsfaktorer som gjødsel og drivstoff nær dobler seg i pris forstår de fleste at bunnlinja vil bli tilsvarende dårligere ganske raskt.

De som nå driver grasproduksjon på leid jord der det er langt å kjøre får svi ekstra. Om lønnsomheten var svak fra før, vil nedleggingsspøkelser kunne sees på høylys dag dersom ikke kompenserende tiltak kommer relativt raskt.

Geir Jostein Ørsjødal. Inderøy Høyre