Dyrevelferd har vært og er viktig i Ytterøykylling, både blant ansatte og produsenter. Det jobbes systematisk med dyrevelferd på flere nivåer i organisasjonen og blant våre produsenter.

Det er en klar holdning fra eiere og ledelse om hvilke verdier som gjelder for håndtering av dyr. Til tross for gode verdier, ser vi at det har skjedd brudd på dyrevelferden.

Om dyretetthet

I 2020 og 2021 har det vært tilfeller hos våre produsenter hvor dyretettheten har vært for høy. Våre produsenter har på generelt grunnlag opplevd høyere tilvekst det siste året. Tilveksten påvirkes blant annet av fòrkvalitet og kvaliteten på daggammel kylling. Selv om vi har en løpende oppfølging av produksjonen mot våre produsenter, har deler av tilveksten kommet overraskende på produsentene våre og slakteriet. De nevnte partiene hadde ikke dårligere dyrevelferd på de målbare dyrevelferdsparametrene enn bransjen.

Vi beklager de brudd som har skjedd på reglene for dyretetthet, og Ytterøykylling har iverksatt kraftige tiltak for å redusere sannsynligheten for brudd på dyretettheten i fremtiden.

Om bedøvelsesmåte

Ytterøykylling har allerede kjøpt slaktelinje med gassbedøving, som vil bli installert på det nye slakteriet. Den nye linja krever betydelig mer areal enn den gamle slaktelinja, noe som var en av årsakene til at vi valgte å bygge nytt slakteri på Røra.

Om saktevoksende hybrid

Det er feil, slik Venstres gruppeleder skriver i sitt innlegg, at Ytterøykylling ikke har planer for saktevoksende hybrid. Ytterøykylling gjennomførte allerede i 2019 produksjon med saktevoksende hybrid. Bedriften erfarte imidlertid at interessen fra forbrukerne og markedet ikke var til stede, og måtte som konsekvens avslutte denne produksjonen.

Ytterøykylling gjennomfører også i 2022 testinnsett av saktevoksende hybrid, med plan om å få innpass i markedet med denne hybriden.

SE VENSTRES SPØRSMÅL TIL INDERØYKYLLING HER:

Les også

– På tide å bry seg om kyllingene, Ytterøykylling?

Med vennlig hilsen

Lasse Kjønstad, daglig leder Ytterøykylling