Næringsforumet Inderøy Utvikling (IU) er med på å sette Inderøy og næringslivet i kommunen på kartet, sammen med andre gode krefter. At Inderøy kommune har sett verdien i å investere i næringsforumets arbeid har vært helt vesentlig for at vi har kommet i gang – og vi trenger fortsatt den støtten.

IU eies av de i overkant av 80 medlemsbedriftene, som produserer nesten 600 årsverk. Samfunnsbidraget fra våre medlemsbedrifter utgjør dermed rundt 150 millioner kroner, eller 250.000 kroner per årsverk (fritt etter NHO).

De ansatte hos våre medlemsbedrifter bidrar med rundt 30 millioner kroner i skatteinntekter – hvert år. I tillegg kommer inntekter fra eiendomsskatt, fylkesskatt, kulturforbruk, mangfold, bolyst, lokal handel og andre kommunale avgifter.

Inderøy kommunes satsing på IU viser at vi holder til i en kommune som ser nytten og verdien i å investere i næringsutvikling. Med den korona-bremsen vi har hatt på i starten, er det svært viktig at støtten fortsetter på samme nivå. Det er en investering som gir avkastning.

Koronapandemien slo innover oss et halvår etter at vi i slutten av august 2019 hadde vårt kick-off-møte på Kjerknesvågen. Da kom det godt med at vi allerede fra starten av hadde lagt vekt på digitalisering og nettsynlighet. Dette gjorde også at vi ble en samarbeidspartner og bidragsyter i Inderøy kommunes beredskapsteam, og i kommunens informasjonsarbeid ut til næringslivet og befolkningen under pandemien.

Minussida var at mange av våre planlagte aktiviteter ble satt på vent: Fysiske møter, kurs, bedriftsbesøk og så videre. Rekrutteringsarbeidet ble også forsinket. Flere Inderøy-bedrifter ble sittende på gjerdet – forståelig nok.

I høst har flere kommet ned fra gjerdet og blitt medlemmer i IU. For å nå enda flere arbeider vi med å synliggjøre hva vi faktisk gjør. Her er noen eksempler:

- Kontinuerlig oppdatert oversikt over offentlige kontrakter som blir utlyst via Doffin i Trøndelag (for medlemsbedrifter).

- Oversikt over ledige stillinger i Inderøy og resten av Innherredskommunene (tilgjengelig for alle).

- Oversikt over hva medlemsbedriftene tilbyr av tjenester, varer og opplevelser i Inderøy kommune (tilgjengelig for alle).

- Oversikt over utleie og salg av næringsarealer, kontorer, tomter og så videre hos medlemsbedriftene (tilgjengelig for alle).

- Veiledninger og guider som gjør bedriftshverdagen enklere (for medlemsbedriftene).

- Kurs, frokostmøter og andre arrangementer i en egen aktivitetsoversikt.

I tillegg arbeider vi målrettet med digital synlighet i søkemotorene. Dette er et arbeid som krever tid, men det har allerede båret frukter. Hittil i år har over 14.500 forskjellige personer vært inne på nettsidene våre, og bidratt til 48.000 sidevisninger.

Hele 11.600 (24%) av sidevisningene har kommet etter at folk har søkt og funnet oss på Google. Dette kommer ikke av seg selv.

Dette holder vi på med, fordi vi vet at digitalisering, synlighet og bærekraft er helt sentrale begrep i utviklinga av morgendagens næringsliv. Derfor har vi også valgt en nettløsning som driftes 100 prosent av ren norsk energi. Det sømmer seg et næringsforum i en kommune som har bærekraft «langt fram i panna».

Jon-Erik Vollan, Daglig leder, IU