Gå til sidens hovedinnhold

- Vi trenger hjelp for å hindre smitte inn i sykehusene

HNT ber publikum ta smitteutviklinga på dypest alvor.

Helse Nord-Trøndelag sin pandemistab drøftet torsdag smitteutviklingen i regionen. Sykehusledelsen konkluderer med at det er påkrevet med en ny runde felles dugnad for å hindre at sykehusenes blir så belastet at deler av aktiviteten må reduseres.

- Vi er sterkt bekymret i forhold til at mange innbyggere blir smittet av koronaviruset og at smitteutviklingen kaneskalere ytterligere. Vi er helt avhengig av å ta grep som hindrer smittespredning i sykehusene. For å lykkes trenger vi hjelp fra innbyggerne, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Svenn Morten Iversen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Besøkende med symptomer

Blant annet ber sykehusledelsen om at publikum som ikke har nødvendig ærend unngår å oppsøke sykehusene.

- Etter at vi åpnet opp for besøk til inneliggende pasienter har vi dessverre opplevd en betydelig økning i tilfeller der publikum ikke forholder seg til faste besøkstider, eller avtaler besøk med avdelingene på forhånd. Dette er en utvikling som utfordrer smittesituasjonen på en negativ måte, sier fagsjef Iversen.

- Dessverre har vi de siste dagene opplevd besøkende i sykehusene med symptomer, og som etter testing har vist seg å være smittet med Covid-19. For våre inneliggende pasienter og ansatte er dette en uheldig utvikling. I tillegg til mye ekstraarbeid med testing og smittesporing, kan manglende respekt for våre retningslinjer føre til at vi igjen må stenge sykehusene for besøk, gjeninnføre adgangskontroll og i verste fall måtte ta ned aktiviteten for å sikre beredskap og innbyggernes trygghet, sier sykehusdirektør Åm.

Pandemien er ikke over

Pandemistaben i Helse Nord-Trøndelag ber folk flest om å ta inn over seg at pandemien ikke er over.

Smittetallene er stigende også i Trøndelag. Det er nødvendig å etterleve nasjonale myndigheters anbefalinger. Holde avstand, være nøye med håndhygiene og holde seg hjemme dersom det er symptomer på luftveissykdom.

- Vi går inn i en periode med sesonginfluensa og vi er allerede betydelig berørt når det gjelder RS-sykdom blant barn og unge. Skulle vi i tillegg få mange innlagte med påvist smitte, vil vi over tid kunne havne i en situasjon som utfordrer sykehusenes kapasitet. Med publikums hjelp ønsker vi å gjøre det vi kan for å unngå en ytterligere eskalering av pandemien, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Svenn Morten Iversen.

Helse Nord-Trøndelag sin pandemistab samles på nytt i morgen etter at Regjeringen har gjennomført sin pressekonferanse fredag. Det er sannsynlig at sykehusene gjeninnfører et forsterket smittevern med retningslinjer både publikum og ansatte må forholde seg til.

Kommentarer til denne saken