Helse Nord-Trøndelag sin pandemistab drøftet torsdag smitteutviklingen i regionen. Sykehusledelsen konkluderer med at det er påkrevet med en ny runde felles dugnad for å hindre at sykehusenes blir så belastet at deler av aktiviteten må reduseres.

- Vi er sterkt bekymret i forhold til at mange innbyggere blir smittet av koronaviruset og at smitteutviklingen kaneskalere ytterligere. Vi er helt avhengig av å ta grep som hindrer smittespredning i sykehusene. For å lykkes trenger vi hjelp fra innbyggerne, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Svenn Morten Iversen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Besøkende med symptomer

Blant annet ber sykehusledelsen om at publikum som ikke har nødvendig ærend unngår å oppsøke sykehusene.

- Etter at vi åpnet opp for besøk til inneliggende pasienter har vi dessverre opplevd en betydelig økning i tilfeller der publikum ikke forholder seg til faste besøkstider, eller avtaler besøk med avdelingene på forhånd. Dette er en utvikling som utfordrer smittesituasjonen på en negativ måte, sier fagsjef Iversen.

- Dessverre har vi de siste dagene opplevd besøkende i sykehusene med symptomer, og som etter testing har vist seg å være smittet med Covid-19. For våre inneliggende pasienter og ansatte er dette en uheldig utvikling. I tillegg til mye ekstraarbeid med testing og smittesporing, kan manglende respekt for våre retningslinjer føre til at vi igjen må stenge sykehusene for besøk, gjeninnføre adgangskontroll og i verste fall måtte ta ned aktiviteten for å sikre beredskap og innbyggernes trygghet, sier sykehusdirektør Åm.

Pandemien er ikke over

Pandemistaben i Helse Nord-Trøndelag ber folk flest om å ta inn over seg at pandemien ikke er over.

Smittetallene er stigende også i Trøndelag. Det er nødvendig å etterleve nasjonale myndigheters anbefalinger. Holde avstand, være nøye med håndhygiene og holde seg hjemme dersom det er symptomer på luftveissykdom.

- Vi går inn i en periode med sesonginfluensa og vi er allerede betydelig berørt når det gjelder RS-sykdom blant barn og unge. Skulle vi i tillegg få mange innlagte med påvist smitte, vil vi over tid kunne havne i en situasjon som utfordrer sykehusenes kapasitet. Med publikums hjelp ønsker vi å gjøre det vi kan for å unngå en ytterligere eskalering av pandemien, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Svenn Morten Iversen.

Helse Nord-Trøndelag sin pandemistab samles på nytt i morgen etter at Regjeringen har gjennomført sin pressekonferanse fredag. Det er sannsynlig at sykehusene gjeninnfører et forsterket smittevern med retningslinjer både publikum og ansatte må forholde seg til.