Gå til sidens hovedinnhold

Vil du være med å spille ball?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et enkelt spørsmål som barn ofte stiller til andre barn. Barn har en iboende trang til å leke. Det er leken som utvikler fysiske og sosiale ferdigheter, og det er leken som former selvfølelse og som gir glede. Tilhørighet, prestasjon og konkurranse er viktige drivkrefter i leken. Etter hvert som barna blir eldre, erstatter mange barn den frie leken med ulike aktiviteter og idrett.

Å bygge friske og glade barn

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha minst en time fysisk aktivitet hver dag. Å investere i idrett, kultur og meningsfull fritid er viktig for både folkehelsa og vår livskvalitet. Vi vil bedre økonomien i idretten og har lenge kjempet for full momskompensasjon for all frivillig aktivitet. Dette vil gi flere og bedre anlegg og billigere drift.

Full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett

Arbeiderpartiet vil innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022, nettopp fordi frivilligheten og idretten skal bruke pengene sine på utstyr og aktivitet. Frivilligheten skal slippe å betale moms.

Flere nærmiljøanlegg

Barn og unge trenger fri lek. Derfor trenger de gode arenaer der de bor. Tilgang til lekeplasser, parker og natur gir rom for utfoldelse og utvikling. Derfor vil Arbeiderpartiet støtte frivillighetens arbeid for å bygge flere nærmiljøanlegg og utvikle tilrettelagte turstier og rundturløyper.

Idrett skal bidra til livskvalitet for hele familien

Foreldre ser betydningen av organiserte aktiviteter og strekker seg langt for at ungene skal kunne delta på ulike idretts- og fritidstilbud. Mange sliter med at ettermiddagene og kveldene blir preget av stress. Kjøring og leksehjelp konkurrerer med ro rundt matbordet og familietid. Utstyr og deltakeravgift gjør et godt innhogg i lønnskontoen.

Kostnadene ved idrettsaktivitet for barn og unge har økt drastisk de siste årene. Arbeiderpartiet er opptatt av en balanse mellom profesjonaliseringen av idretten og den frivillige innsatsen. Vi ønsker spesielt å støtte lavterskel-aktivitet og aktivitetstilbud til barn og unge som ikke deltar i organisert idrett.

Konkurranse er ikke det viktigste. Vi må sikre at også ungdom som ikke ønsker å trene organisert 3-4 dager i uka, får et godt aktivitetstilbud. Skal vi få til dette, trengs det flere nærmiljøanlegg og flere idrettsanlegg.

Uttalelse

Inderøy Arbeiderparti Idrettspolitikk Gratis leie av idrettsanlegg og aktivitetsrom for barn og unge All aktivitet for barn og unge i regi av frivilligheten skal ha gratis tilgang til haller og aktivitetsrom. Dette vil gi et bedre, og ikke minst billigere tilbud.

Gratis utlån av sports- og fritidsutstyr

Arbeiderpartiet vil også sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet. Gratis utlån av sports- og fritidsutstyr gir alle mulighet for å delta, uavhengig av familiens økonomi. Samtidig er slike utlånsordninger med på å kutte forbruket vårt og bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Arbeiderpartiet støtter frivilligheten

I Inderøy blir det lagt ned hundrevis av timer, hver eneste uke, for at barn og unge skal kunne leke gjennom organisert idrett. Frivillig stiller de opp, som trenere, lagledere, dugnadsarbeidere og styremedlemmer. Vi vil hedre denne innsatsen med mer en klapp og heiarop.

Ditt Valg!

13. september er det Stortingsvalg. Noen vil benytte muligheten for å forhåndsstemme fra 10. august. Du som har stemmerett, kan påvirke hvem som styrer framover. Du kan påvirke oppvekstsvilkårene til ungene våre.

Bli med å spill ball! Stem Arbeiderpartiet

Jon Rune Vist, Vibeke Arntzen, Mads Arild Nervik og Vårinn Andersen Melhus, Inderøy Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken