(Trønderdebatt) Det gjentar seg hvert år. Sterkt snøfall, plutselig ising på grunn av. Underkjølt regn og uvær, og trafikken stopper opp. Som regel skaper det frustrasjon og sinne når man blir hindret og ikke kommer seg frem i tide. Det er helt naturlig. Da er det også lett å bruke sterke ord mot myndighetene og våre brøytebilsjåfører. «De gjør ikke jobben sin, de er udugelige! Oppgavene bør overlates til andre».

Kritikk er helt ok, og nødvendig. Men kraftuttrykk og useriøse påstander avslører bare uforstand som skaper splid, avmakt og frustrasjon og gjør hverdagen tyngre for hverandre. Da blir vi alle tapere.

1. Statens vegvesen er ikke lenger eier av en eneste brøytebil.

Alt vintervedlikeholdet er satt bort til private entreprenører. Statens vegvesen (SVV) har årelang erfaring med vintervedlikeholdet av vegene og er i stadig utvikling for nye og forbedrede kontraktsformer utfra blant annet nye erfaringer om geografiske forhold, klimaendringer og samarbeid med entreprenørene og ikke minst bidrag fra trafikantene.

SVV har heller ikke ubegrensede midler til vegvedlikeholdet. Midlene må derfor forvaltes på best mulig måte, og det bør være i alles interesse.

2. Brøytebilsjåførene er våre hverdagshelter og utfører vintervedlikeholdet i henhold til klare føringer i kontrakter.

De står på dag og natt i tjeneste og gjør sitt ytterste for at vi alle kommer sikkert og trygt frem. Det er ingen tvil! Bilene deres er overvåket av SVV gjennom innebygde sensorer som bl.a. registrerer friksjon, saltmengde og det registreres tid der tiltak ble utført. Det venter kraftige sanksjoner i form av bøter dersom det er avvik i henhold til kontraktene.

Stort sett flyter også trafikken godt vinterstid uten de store hindringer eller forsinkelser fordi entreprenørene arbeider samvittighetsfullt og etter gode rutiner. Da må det kjennes frustrerende å bli møtt med ubehagelig adferd fra trafikanter og med uberettiget kritikk.

3. Trafikantene skal komme sikkert og vel frem, og til ønsket eller avtalt tid.

Transportørene har ofte klare krav om tidsriktig levering av varer. De skal sørge for at bilene deres til enhver tid er i forskriftsmessig stand og samtidig passe på at kjøre- og hviletid overholdes og at sjåførene har god opplæring i å takle norsk vinterføre. SVV følger med ved trafikkontroller, nettopp for at trafikksikkerheten er ivaretatt i henhold til gjeldende krav og lovverk. Mange biler blir heldigvis gitt kjøreforbud og blir tatt ut av trafikken.

I et vinterland som Norge kan uforventede hendelser skje. Da går det ikke alltid slik vi ønsker. Kanskje blir vi irritert over ikke å komme like fort frem når vegen brøytes? Temperaturer rundt null som vi har mest av om vinteren er utfordrende. På samme brøyterute kan det forekomme svært vekslende føre mellom store snøfall og blank is. Det kan også skje at entreprenørene har valgt en tiltaksmetode som like etter oppleves utilstrekkelig, fordi været har endret seg brått? Kanskje blir brøytesjåfører hindret i å utføre oppgavene sine fordi vegen er sperret av dårlig skodde lastebiler som står på tvers av vegene? Da blir situasjonen enda verre andre steder fordi brøytebilen ikke kommer frem. Det kan være mange årsaker.

Poenget er: Det er ikke idioter som har ansvaret for vintervedlikeholdet. SVV og entreprenørene er faktisk de beste vi har i dette landet. De har også lang erfaring med spesielle utfordringer på enkelte vegstrekninger vinterstid.

Så derfor: Ro deg ned når værgudene slår seg vrange. Vis hensyn, respekt og god adferd, selv om du skulle bli forsinket. Verden går ikke under av den grunn. Brøytebilsjåførene står på for deg dag og natt. De fortjener heller applaus.