I årets sommeravis er kommunekartet utvidet til å inkludere større deler av gamle Mosvik kommune enn fjorårets. Men hvor er Storknuken?

Som utflyttet mosbygg og potensiell tilflytter stiller jeg meg undrende til at gamle Mosvik kommune også i år er ufullstendig representert i Sommeravisas kommunekart. Jeg er for så vidt takknemlig for at en større del av Mosvik er inkludert i år, men personlig setter jeg et lite spørsmålstegn ved Inderøyningens innhenting av informasjon, som kartgrenser og utvalg av interessepunkter.

Kartet har etter mitt syn en viktig funksjon, og en relevant komponent av dette er å formidle interessante steder både besøkende og beboere kan oppsøke i ulike deler av kommunen. Kartet gjør for eksempel meg interessert i å besøke steder som Folstad, Granavatnet og Skjemstadvatnet. Ved å sette noe på kartet, markerer Inderøyningen at det er verdt å vite om.

Men hva er det som gjør at gamle Inderøys høyeste punkt, Marsteinsvola, er markert på kartet – og ikke Storknuken, som med sine 502 høydemeter faktisk er Inderøy kommunes høyeste punkt? Hvor er Hamnasetran, Ålvatnet og Torsvass-stu?

Selv er hjemplassen min kuttet, nesten på grensa. Dette betyr at også Kalddalen, Kammaveien og alle vatna utover Ytter-Åsbygda er ekskludert fra kartet. Mye av dette finner du ikke på Google Maps, så vi kan være trygge på at det er få som utforsker ytterkantene av Mosvik. Her mener og håper jeg Inderøyningen kan ta et større ansvar i formidling av hele den utstrakte kommunens verdier.